Wietnamska  rzeźba
Wietnamskie rzeźbiarstwo wykazuje ten sam dualizm, co inne wietnamskie sztuki: z jednej strony ulega zagranicznym wpływom, z drugiej zaś pozostaje wierne narodowemu duchowi. Ze wszystkich zagranicznych wpływów, które wzbogaciły wietnamską sztukę rzeźbiarską, największe były te pochodzące z Chin. Zarówno w chińskim, jak i wietnamskim rzeźbiarstwie tworzono posągi do ozdabiania wnętrz pagód - dzieła sztuki służące skupieniu i modlitwie. Wybór motywów także wskazuje na wzory chińskie: 4 ulubione baśniowe zwierzęta i 4 pory roku.
W sztuce Wietnamu odnajdywane są także wpływy królestwa Cham (nieistniejący już dziś lud hinduski). Archeolodzy Badający pagodę Phật Tích odkryli posąg kobiety ze skrzydłami, płaskorzeźby przedstawiające flecistów i wyroby porcelanowe z ornamentami nie spotykanymi w Wietnamie. Fakt, że sztuka Cham zaistniała obok rodzimej wietnamskiej, tłumaczy się tym, że artyści Cham byli zmuszani do współpracy na placu budowy. Wpływ na rzeźbę wietnamską wywierały także sztuka francuska. Mimo zróżnicowania wpływów, sztuce rzeźbiarskiej Wietnamu udało się zachować swoją tożsamość. Dowodzą tego takie dzieła sztuki, jak np. posągi Lê Đại Hành i Lý Ông Trọng. Niepowtarzalny styl tych dzieł sztuki wyklucza naśladownictwo posągów z innych świątyń.
Zapraszam  do galerii
6.08.2014r.
Kreator stron www - szybka strona internetowa