Okres  Asuka
 OKRES ASUKA (538 – 710 n.e.) Podczas okresu Akusa państwo Yamato rozwijało się coraz prężniej. Nazwa tego okresu wywodzi się od południowego regionu dzisiejszej Nara – Akusa, miejsca wielu chwilowych stolic cesarskich które powstawały tam w owym czasie. Okres Asuka jest znany z przeobrażeń w dziedzinach artystycznych, socjalnych i politycznych które wtedy nastąpiły.Dwór Yamato skoncentrował się w regionie Akusa, rozszerzył swoją władzę na klany w Kyushu i Honsu nadając im tytuły. Yamato stało się synonimem całej Japonii, jako, że władcy Yamato przydusiły wielkie klany oraz zdobyły ziemię. W oparciu o Chińskie modele (wliczając adaptację Chińskiego alfabetu), stworzyli scentralizowaną administrację oraz dwór cesarski, na który wstęp mieli wierni patriarchowie klanów, jednak bez stałej stolicy. Do połowy VII wieku, wszystkie ziemie uprawne przeszły pod władzę publiczną, nadając kierunek scentralizowanej polityce.Podstawowym okręgiem administracyjnym był “okrąg” a społeczeństwo było zorganizowane w grupy “zamieszkujące okręgi”. Większość ludzi było farmerami, inni rybakami, rzemieślnikami, artystami, kowalami albo mnichami.
Soga połączyli rodzinę z rodziną cesarską i w 587 roku. Soga Umako – patriarcha Soga, posiadał wystarczającą władze, aby ustanowić swojego bratanka cesarzem, a potem móc go zabić i zastąpić Cesarzową Suiko (593-628). Suiko była pierwszą z ośmiu suwerennych cesarzowych, była ledwie marionetką dla Umako i księcia regenta Shotoku Taishi (574 – 622). Shotoku, uznawany za wielkiego intelektualistę tej epoki reformacji, był dewotą Buddystą, dobrze oczytanym w Chińskiej literaturze.Był pod dużym wrażeniem zasad Konfucjańskich, włączając w to “Mandat Niebios” który sugerował, aby rządzący państwem władał nim za konfucjańskich warunkach. Dodatkowo Shotoku, przyjął Chiński kalendarz i rozbudował system “autostrad” Wybudował niezliczone świątynie Buddyjskie, rozkazał spisywać kroniki dworskie, wysłał studentów do Chin aby uczyli się Buddyzmu i Konfucjanizmu oraz ustanowił formalne relacje dyplomatyczne z Chinami. Wiele oficjalnych misji ze statkami pełnymi kapłanów i studentów zostało wysłanych do Chin w VII wieku. Niektórzy z nich zostali tam na 20 lat i dłużej. Wielu z tych którzy powrócili zostało reformatorami. W geście przyjętym przez Chiny z wielkim oburzeniem, Shotoku szukał równości z Chińskim cesarzem.
Mniej więcej 20 lat po śmierci Shotoku (w 622 roku), Soga Umako (w 626 roku) oraz Cesarzowej Suiko (w 628 roku), na dworze wywiązała się intryga dotycząca sukcesji oraz zagrożenia Chińską inwazją która doprowadziła do zamachu stanu przeciwko opresji Soga w 645 roku. Rewoltą poprowadził książę Naka i Nakatomi Kamatari, nazwany później Fujiwara, który odebrał kontrolę nad dworem rodzinie Soga i wprowadził reformy Taika. Pomimo, tego, że reformy nie ustanowiły kodeksu prawnego to Taika (wielka zmiana) otworzyła drogę serii reform które stworzyły – ritsuryo – system socjalnych, fiskalnych i administracyjnych mechanizmów od VII do X wieku. Ritsu był to kodeks karny, kiedy Ry był kodeksem administracyjnym. Połączone obydwie nazwy, opisywały system władzy patrymonialnej opartej na zawiłym kodeksie prawnym, który powstał dzięki reformom Taika.
Reformy  Taika
Reformy Taika zainspirowane Chińskimi praktykami rozpoczęły się od redystrybucji ziemi, mając na celu zlikwidowanie istniejącego systemu posiadaczy ziemskich, wielkich klanów oraz ich kontroli nad włościami. To co nazywano “prywatną ziemią i prywatnymi ludźmi” stało się “publiczną ziemią i ludem”. Dwór miał zamiar zdobyć kontrolę nad całą Japonią, a ludzi bezpośrednio podporządkować despotycznemu tronowi. Ziemia nie pozostawała już dziedziczna, a zwracana państwu po śmierci właściciela.
Podatkiem obłożono zbiory, jedwab, bawełnę, ubrania, nici i inne produkty. Podatek od pracy, został nałożony aby pokryć pobór do wojska i roboty publiczne. Dziedziczne tytuły, patriarchów klanowych zostały zniesione. Założono trzy ministerstwa aby doradzały cesarzowi (minister lewej, minister prawej, także minister środka czyli jakby kanclerz w służbie cesarza). Kraj został podzielony na prowincje, zarządzane przez rządców wyznaczanych przez dwór. Prowincje podzielono na dzielnice, a dzielnice na osiedla.Naka otrzymał pozycję ministra środka, a rodzina Kamatari otrzymała nowe nazwisko – Fujiwara – w nagrodę zasług dla rodziny cesarskiej. Fujiwara Kamatari stał się pierwszym w długiej linii arystokratów dworskich. Czego nie można zapomnieć, jeszcze jedną zmianą historyczną było wprowadzenie nazwy Nihon, lub Dai Nippon (Wielka Japonia) w dokumentach dyplomatycznych i kronikach.Następując po rządach wujka Naki i matki, w końcu otrzymał tron cesarza jako Cesarz Tenji w 662 roku, przyjmując dodatkowy tytuł Tenno (pochodzenia boskiego). Ten nowy tytuł miał na celu poprawienie wizerunku klanu Yamato oraz poparciu boskich korzeni rodziny cesarskiej, w nadziei utrzymania jej poza politycznymi awanturami. Poza cesarską rodziną jednak walka o władzę była kontynuowana kiedy brat i syn cesarza zapragnęli władzy. Brat który później rządził jako Cesarz Temmu, skonsolidował reformy Tenji i siłę państwa na cesarskim dworze.System Ritsuryo był skodyfikowany w kilku Etamach. Kodeks “mi”, nazwany tak po prowincji cesarza Tenji został ukończony w 668 roku. W okresie Asuka na terenie Japonii powstało 46 świątyń buddyjskich. Japończycy nauczyli się od imigrantów techniki wyrobu papieru, laki i farb olejnych. Naród japoński wykształcił własnych artystów i rzemieślników. Obok sztuk plastycznych dużą rolę w życiu kulturalnym dworu zaczęła odgrywać poezja (chińska i japońska).
Zapraszam do galerii
4.05.2014r.
Kreator stron www - szybka strona internetowa