Ludzie  Nepalu
Około trzech czwartych ludności Himalajów stanowią mieszkańcy pochodzenia mongolskiego mówiący językami grupy tybeto-birmańskiej, pozostałą jedną czwartą formuje ludność indoaryjska. Od Kaszmiru po zagubione w dżungli plemiona wschodnich Himalajów mamy przed sobą prawdziwą mozaikę typów ludzkich, języków, wierzeń i obyczajów. Warunki do życia są skrajnie trudne i trzeba być prawdziwym twardzielem, żeby tu mieszkać, uprawiać rolę, hodować zwierzęta. I tacy właśnie są mieszkańcy Himalajów. Wykształcili przy okazji specyficzne dla poszczególnych regionów systemy społeczne, ułatwiające życie codzienne, ale i zachowanie grup etnicznych przez ciągi pokoleń.
Nepal, jeśli spojrzeć z perspektywy historycznej, jest krajem imigrantów. Może dzięki temu pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi panuje duch tolerancji. Tolerancji, choć nie asymilacji. Obserwuje się tendencję do powolnej migracji ludności zamieszkującej niższe pasma Himalajów i "wzgórza" w kierunku wschodnim oraz do Teraju. Ostatnie lata przyniosły również dużą falę migracji do miast. Żyje w nich w tej chwili około 17 % populacji.Nepalu ma ok. 32 milionów mieszkańców. W roku 1981 liczba ta wynosiła 15 milionów, w 1991 - 19 milionów, w 2000 - 23 miliony.  Średnia gęstość zaludnienia w Nepalu wynosi nieco ponad 200 osób na kilometr kwadratowy. Oczywiście różnice w realnej gęstości są zasadnicze - na północy ogromne połacie są niezamieszkane, na południu żyzne obszary Teraju zaludnione są równie gęsto jak sąsiadujące z nimi północne Indie. 
42% mieszkańców Nepalu powyżej 15 roku życia nie potrafi pisać ani czytać. W tej liczbie kobiet jest dwukrotnie więcej niż mężczyzn. Współczynnik dzietności w roku 2000 wynosił 4.3, w roku 2013 już tylko 2.3, czyli spadł drastycznie.  Umieralność noworodków zmalała z 6 na 100 w roku 2000 do 4 na 100 w roku 2013, choć te oficjalne dane mogą być znacznie zaniżone. Przy porodzie umiera 170 matek na 100000 przypadków (dla porównania w Sudanie Południowym 2000, w Estonii 2).
Po dziś dzień większość grup posługuje się własnym językiem lub dialektem, rządzi się własnymi prawami dotyczącymi najważniejszych ceremonii, często dopuszczając małżeństwa tylko spośród członków własnego plemienia.
Zapraszam do galerii
14.02.2015r.
Kreator stron www - szybka strona internetowa