Narodowość  Tajwanu
Tajwan jest regioniem różnorodnych narodowości; żyją tam głównie: narodowość Han oraz mniejszości narodowe: Mongolia, Hui, Miao, i Gaoshan. 97% ludność w prowincji Tajwan pochodzi z narodowości Han. Ludzi tych można podzielić na 2 grupy. Jedna z nich to Minan, która żyje głównie w miastach Fuzhou i Zhangzhou w prowincji Fu Jian. Druga grupa nazywa się Ke Jia a żyje głównie w miastach Meizhou i Chaozhou. Mniejszość narodowa Gaoshan jest główną mniejszością narodową Tajwanu. Są różne opinie na temat pochodzenia tajwańskiej mniejszości narodowej Gaoshan, lecz coraz więcej świadczy o tym, że ich przodkowie przenieśli się z kontynentu Chin na wyspę Tajwan. Mniejszość narodowa Gaoshan na Tajwanie, dzieli się na 2 gałęzie; jedna to mniejszość narodowa Gaoshan żyjąca na równinie, a druga to mniejszość narodowa Gaoshan żyjąca na wyżynie. Liczba ludności tej mniejszości narodowej konsekwentnie zachowuje tendencję wzrostu. Do końca roku 2001, ludność mniejszości narodowej Gaoshan na Tajwanie wynosiła 415 tys. osób.Ponadto, w skład mniejszości narodowej Gaoshan wchodzą także grupy etniczne Amei, Taiya, Paiwan, Bunong, Beinan, Lukai, Zou, Yamei, Saixia i Shao (dawna nazwa narodowości Shao to narodowość Cao). 
Ludność
Tajwan ma mało ziemii a dużo ludzi; gęstość zaludnienie jest wysoka. Do końca 2001 roku, ogólna liczba ludności Tajwanu wynosi 22 miliony 400 tysięcy osób; gęstość zaludnienia wynosi 619 osób na kilometr kwadrantowy.Starzeje się struktura ludności w prowincji Tajwan. Do końca roku 2001, liczba ludzi poniżej 14 lat wynosiła 25.8% ogólnej ludności, a od 15 do 64 aż 67.4%, ponad 65 lat to 6.8%.Rozmieszczanie ludności w prowincji Tajwan nie jest równomierne. W regionie górskim, na wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem morza, który zajmuje 1/3 ogólnej powierzchnii Tajwanu, średnia gęstość zaludnienia to tylko około 20 osób na każdy kilometr kwadratowy. A średnia gęstość w mieście wynosi ponad 4800 osób na km2, zwłaszcza w miastach Tajbei, Kaohsiung, Taizhong, Keelung, Xinzhu, Jiayi i Tajnan jest najgęściej. Obszar wspomnianych 7 miast zajmuje tylko 2.9% ogólnej powierzchnii Tajwanu, lecz ludność tych miast wynosi 31% ogólnej liczby ludności prowincji. W miarę rozwoju gospodarki społecznej, polityka ludności została uregulowana. Od roku 1965, w prowincji Tajwan zaczęto wcielać w życie „plan rodzinny”, który głównie obejmuje ograniczenie wieku zawarcia związku małżeńskiego i rodzenia dzieci oraz rozpowszechnianie polityki planowego rodzenia pod hasłem: „jedno dziecko to nie mało, dwoje dzieci - odpowiednio”. Z tego powodu, tempo rodzenia się dzieci na Tajwanie widocznie spadało. To odgrywało pozytywną rolę w kontroli przyrostu ludności. Jednak spadek wzrostu liczby ludności powoduje starzenie się struktury ludności i zmniejszanie się siły roboczej. W związku z tym, w roku 1990 biuro Tajwanu poprawiło „Pogram Polityki Ludności”, w którym wysunięto politykę zachęcającą do rodzenia dzieci. Napisano w tym programie, że „dwoje dzieci to dobrze, ale troje dzieci to nie jest za dużo”. W ostatnich latach, biuro Tajwanu w dalszym ciągu podejmuje działania, by zachęcać do rodzenia dzieci.
25.04.2014r.
Kreator stron www - szybka strona internetowa