Literatura  w Wietnamie
Najstarsze zachowane pamiątki pisanej literatury wietnamskiej datowane są na X-XII wiek. W następnych stuleciach rozwinęła się też poezja dworska. Dawne legendy i pierwsze dzieła pisane.Najstarsze dzieje Wietnamu zachowały się m.in. w przekazywanych z pokolenia na pokolenie legendach o Władcy-Smoku Lạc Long Quân i narodzinach pierwszych ludzi z jaj, w bohaterskich baśniach o Phu Dong, w podaniach o wojowniczych siostrach Trưng (legendarne przywódczynie antychińskiego powstania – 40-42 n.e.) i budowie twierdzy Co loa. Zachował się też cykl epickich opowieści „Narodziny Wody i Ziemi”. Najstarsze zabytki wietnamskiej literatury pochodzą z X w
Najsłynniejsi pisarze. 
Głównymi filarami literatury wietnamskiej są: Nguyễn Trãi (XV w.), Nguyễn Bỉnh Khiêm (XVI w.) i Nguyễn Du (XIX w.).
Nguyễn Trãi
Nguyễn Trãi był nie tylko pisarzem i poetą, ale także politykiem,
 filozofem i bohaterem narodowym. 
Tworzył dzieła w dziedzinie literatury, historii i geografii.
 Jego twórczość utrzymana jest w duchu humanizmu i przepełnia ją patriotyzm. 
Oprócz licznych wierszy i poematów napisał m.in. 
„Zarys geografii kraju” i 
„Deklarację niezależności od Chińczyków”.
Nguyễn Binh Khiêm
Nguyễn Binh Khiêm (阮秉謙, 1491/85) był wietnamskim administratorem, pedagogiem , poetą, mędrcem a później  wyznawcą świętej religii Cao Dai. Jest on określany przez kilka nazw: dziesięć Huy Nguyen Van Đạt, Hanh PHU (亨 甫), Bacha Van Cu Si (白雲 居士, White Cloud Pustelnik) oraz Trang Trinh. Urodził się na wybrzeżu w miejscowości CO AM (który jest teraz częścią Hai Phong). Jako dorosły człowiek , studiował wiedzę 2 stopienia  doktora Luong Đắc Banga . W dość późnym wieku 44 lat przystąpił do egzaminu w 1535 roku i zdał go z pierwszą lokatą w kraju. To był okres wielkiej niestabilności w Wietnamie, i to może tłumaczyć fakt  że do egzaminu  przystąpił tak póżno. Przez 7 lat służył w Sądzie Mac Dynasty  aż do 1542 roku kiedy zrezygnował po  oficjalnej skardze  na zepsucie rządu. Potem wrócił do rodzinnej wsi i otworzył szkołę. Wśród jego uczniów byli phung Khac Khoan (dyplomata), Luong Huu Khanh Nguyen Du (autor Truyen KY Man luc).  Khiêm był także poetą wielu wierszy w języku chińskim i NOM, które przetrwały do dnia dzisiejszego, miał zupełnie odmienne podejście do życia i państwa - był zwolennikiem życia kontemplacyjnego. Napisał ponad 1000 wierszy.
Nguyen Du
Nguyen Du urodził się w 1766 roku w miejscowości Tien Dien, Nghi Xuan, Ha Tinh w Wietnamie.  
 Jego ojcem był Nguyen Nghiem. Był siódmym dzieckiem Nguyen Nghiem, byłego premiera Dynastii  Le . W wieku trzynastu lat, Nguyen stracił rodziców. W wieku 19 lat (niektóre źródła podają 17), Nguyen zdał  Wojewódzki egzamin  i otrzymał tytuł "baccalauréat",  równowartość absolwenta szkoły średniej. Uwielbiał słuchać tradycyjnych pieśni; Jego zasługi w tej dziedzinie są porównywalne z zasługami Jana Kochanowskiego dla języka polskiego albo Aleksandra Puszkina dla języka rosyjskiego. Do najbardziej znanych utworów Nguyễn Du należą poematy: „Lament umęczonej duszy” i „Opowieść o Kieu” – tragiczne losy pięknej i utalentowanej kobiety. Sam Nguyễn Du miał kilka żon i 18 dzieci.
Twórczość kobieca
Warto wspomnieć też o wietnamskiej poetce piszącej pod pseudonimem Hồ Xuân Hương (prawdziwe imię nie jest znane). Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku tworzyła ona poezję opiewającą uroki życia, piękno ludzkiego ciała i uczucia. Wyśmiewała hipokryzję buddyjskich mnichów i feudalną moralność.
Hồ stosowała bardzo wyrafinowane formy poetyckie: każdy wers jej wiersza składał się z dokładnie 7 znaków pisanych, a każdy wiersz miał równo 8 wersów. Mimo ścisłego przestrzegania form, jej wiersze odznaczają się niezwykłą lekkością i estetyką.
7.08.2014r.
Kreator stron www - szybka strona internetowa