Gudżarowie
Szacuje się, że na terenie Indii, głównie w stanie Jammu i Kashmir, ale także w Himachal Pradesh i Uttaranchal, zamieszkuje około 550 tysięcy Gudżarów. Przedstawiciele tej grupy etnicznej żyją również w Pakistanie (ok. 300 tysięcy) i Afganistanie (2 tysiące). Około 90 procent populacji jest niepiśmienna. Zajmują się głównie hodowlą - wyróżnia się tutaj tzw. Dodhi Gujjars - zajmujących się hodowlą bydła na mleko raz Bakarwals Gujjars - pasterzy kóz i owiec.Bardzo ciekawe są teorie próbujące wyjaśnić pochodzenie Gudżarów - sytuują one pierwotne osady Gudżarów na terenach dzisiejszej Gruzji. Jak i wiele innych ludów pokonali drogę z terenów Kaukazu przez Irak, Iran, Beludżystan i osiedlili się na terenach dzisiejszego Gudżaratu. Stąd około V-VII w. n.e., uciekając przed suszami, dotarli na zielone pastwiska indyjskich Himalajów. Są również teorie łączące Gudżarów z Tatarami a nawet z Żydami. Obecnie używany język gudżri (wyłącznie w wersji mówionej) jest odmianą radżastani. Nie ma zatem spisanych żadnych historii, trzeba się opierać wyłącznie na tradycji mówionej.Domy Gudżarów budowane są głównie z gliny, dachy pokrywane gałęziami. Palenisko urządzone jest w środku domu. Religią Gudżarów jest islam. Produkty mleczne stanowią podstawę diety a alkohol jest zabroniony ze względów religijnych. Gudżarowie starają się być samowystarczalni - jeśli pastwiska przestają wystarczać przenoszą się w inne miejsca
23.02.2015r
Kreator stron www - szybka strona internetowa