Dynastia Shang

Pierwszy król dynastii Shang, Tang, panował w latach około 1675 do 1646 p.n.e. Okres jego rządów był uważany za jeden z najlepszych swojej dynastii. Przyjął sposób rządzenia bardziej humanitarny niż królowie dynastii Xia, godząc wewnętrzne konflikty społeczne, zwiększając swój prestiż i siłę władzy. Rozprzestrzenił swoje wpływy na coraz większe tereny wokół rzeki Huang, skupiając wiele królestw akceptujących zależność wasalną. Pierwotnie w rządzeniu krajem pomagało mu dwóch zdolnych politycznie i gospodarczo ministrów: minister lewej strony (zuoxiang左相) − Zhong Hui oraz Yi Yin – minister prawej strony (youxiang右相), który po śmierci tego pierwszego stał się premierem służącym pierwszym pięciu królom dynastii Shang, przez blisko 50 lat. Początkowe lata panowania króla Tang to okres suszy, kiedy większość rzek wyschła powodując głód i śmierć. Władca chcąc ulżyć najbiedniejszym zamówił złote monety, które rozdał pomiędzy nich, aby mogli odzyskać swoje sprzedane dzieci. Gdy nad ziemie chińskie powróciły deszcze nastąpił czas rozwoju i stabilizacji państwa. Oprócz rolnictwa przywiązywano dużą wagę do rybołówstwa, rozwijało się rzemiosło w takich dziedzinach jak: brązownictwo, przerób jadeitu oraz jedwabnictwo. Po śmierci Tang’a synowie Wai Bing i Zhongt Ren w sumie panowali siedem lat, po czym na 33 lata wstąpił na tron despotyczny, lubiący rozrywki i stroniący od pracy, Tai Jia, którego zesłano na trzy lata wygnania do Tonggong celem utemperowania swojego charakteru. W tych wszystkich okresach krajem rządził niezawodny Yi Yin.
Po śmierci Tai Jia, podczas rządów jego syna Wo Ding, wieloletni zasłużony premier, genialny kucharz Yi Yin zmarł w wieku 100 lat. Aby uczcić jego wielki wkład w powstanie i rozwój dynastii Shang, został pochowany, zgodnie z ceremoniałem zarezerwowanym dla monarchy, obok grobowca pierwszego króla tej dynastii, Tang. Niestety następcy króla Tang nie dorównywali mu ani mądrością, ani zaletami. W późniejszych latach chciwość klasy rządzącej doprowadziła do waśni wewnętrznych i walki o władzę. Kolejnych dziewięć pokoleń wikłało się w spory rodziny królewskiej, osłabiało kraj od wewnątrz, narażając na konflikty zewnętrzne. W tym okresie dynastia Shang przenosiła swoją stolice aż pięć razy. 
W latach 1928–1937 w okolicy wioski Xiaotun niepodal współczesnego miasta Anyang w prowincji Henan wykonano badana archeologiczne (we wczesnym okresie panowania Dynastii Shang, kilkakrotnie przenoszono stolicę z miejsca na miejsce, aż ostatecznie założono ją w starożytnym mieście Yin- właśnie w okolicach miasta Anyang). W wykopaliskach, odkryto zapisane na kościach wróżebnych oraz skorupach żółwi - zapiski dynastyczne z owych czasów. Wykopano tutaj w sumie ponad 160 tysięcy kawałków kości i skorup, na których znajdowało się ponad 4000 różnych chińskich znaków. Stąd też wiadomo, że około XVI w. p.n.e. zaczęto posługiwać się owymi najstarszymi formami chińskiego pisma. Wśród tych znaków, tylko trochę ponad tysiąc mogło być odczytanych przez historyków. Reszty znaków albo nie można było odczytać, albo istnieją spory co do ich znaczenia. Dzięki odczytanym tysiącu znakom, można się dowiedzieć się o ogólnej sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej za czasów panowania Dynastii Shang. Ówczesna technologia produkcji narzędzi z brązu znajdowała się już na bardzo wysokim poziomie. Wykopano ich do tej pory ponad 1000 sztuk. Np. naczynie zwane Wielki Trójnóg Simuwu zostało wykopane w roku 1939. Waży ono 875 kilogramów, ma 133 centymetrów wysokości, 110 centymetrów długości i 78 centymetrów szerokości. Jest ono jednym z najważniejszych i najcenniejszych przedmiotów historycznych w Chinach.
Czym jeszcze  zasłynęła Dynastia Shang ?
system dziesiętny XVI – XI. Najstarszy zapis chiński wykorzystujący system dziesiętny z XIII w. p.n.e . 
Jest to inskrypcja , w której 547 dni zostało zapisane jako: pięć setek + cztery dziesiątki + siedem dni.
- kalendarz księżycowy mający: 12 miesięcy po 29 lub 31 dni ,co 12 lat rok przestępny z 13 miesiącami.
- podczas rozkwitu państwa datowanego na XIII wiek p.n.e następuje rozwój budownictwa,  
powstają liczne miasta warowne.
- rozpowszechniło się stosowanie wyrobów z brązu, które są charakterystyczne dla Dynastii Shang. 
- powstaje pierwsze– pismopiktograficzne na kościach wróżebnych lub skorupach żółwia i naczyniach z brązu.
 Również pędzel którym pisano owe znaki, został wprowadzony do użytku. 
- wynalezione zostaje radło oraz koło garncarskie
- ludność zaczyna poznawać zasady uprawy ryżu,
- zaczyna powstawać Wielki Kanał Chiński,-
-powstaje gra w szachy.
Film dokumentalny pokazujący wyroby z brązu z czasów Dynastii Shang
6.07.2015r.
Kreator stron www - szybka strona internetowa