Chińskie  Smoki
Smok jest jednym z tych chińskich symboli, które posiadają wiele znaczeń; łączy on najprzeróżniejsze mitologiczne i kosmologiczne wyobrażenia. Pod pojęciem „smok” rozumie się całkowicie różne istoty. W porównaniu z europejską mitologią chiński smok jest zwierzęciem dobrodusznym – symbolem męskiej, zapładniającej siły przyrody (yang). Od czasów panowania dynastii Han (206 p.n.e. do 220 n.e.) jest jednocześnie symbolem cesarza lub syna nieba. Jest on pierwszym z „trzystu sześćdziesięciu zwierząt łuskowych” i piątym zwierzęciem chińskiego zodiaku. Jako jedno z czterech zwierząt przypisanych do stron świata zajmuje miejsce na wschodzie. Jest to strona, gdzie wschodzi Słońce, strona płodności, wiosennego deszczu i w ogóle deszczu. W tym wypadku nazywany jest „niebiesko-zielonym smokiem” (青龙Qīnglóng), a jego przeciwieństwo to biały tygrys (白虎Báihǔ), władca zachodu i śmierci.
W tym przyrodniczym kontekście starożytni Chińczycy sytuowali smoka zimową porą pod ziemią. Jednak drugiego dnia drugiego chińskiego miesiąca smok wychodzi spod ziemi, wzbija się do nieba i wywołuje pierwszy grzmot i pierwszy deszcz. Wtedy można już uprawiać pola w Chinach Północ­nych. Jeszcze dziś chińska spo­łeczność w Marysville (Kalifor­nia) uroczyście obchodzi tego dnia wielkie „Święto Smoka”. Odpala się sztuczne ognie sym­bolizujące smoka, a kto znaj­dzie potem resztkę tych ogni, będzie miał w nadchodzącym roku szczęście.
Smok, jako cudowne zwierzę, może przybierać rozmiary małe jak jedwabnik lub tak wielkie, że wypełnia przestrzeń między niebem i ziemią. Jeśli chce, może stać się niewidzialny. W dzień, gdy wstępuje do nieba, nie można go zobaczyć, gdyż ukryty jest za deszczowymi chmurami, na których podróżuje. W kosmologii rozróżniano już dawniej cztery kategorie smoków: smoki nieba (天龙Tiānlóng), które symbolizują jego regenerującą siłę; smoki duchów (神龙Shén lóng), powodujące deszcz; smoki ziemi (地龙dìlóng), władcy źródeł rzek, i wreszcie strażnicy skarbów (伏藏龙Fú cáng lóng). Oprócz tego istniały wyobrażenia o czterech smoczych królach (龙王Lóngwáng), z których każdy ma pieczę nad czwartą częścią mórz okalających ziemię.
W tradycji ludowej wielką rolę odgrywają przede wszystkim „morskie” smoki. Smok-król mórz posiada wspaniały pałac, wypełniony po brzegi kosztownościami. Tam, pod powierzchnią morza, odwiedzają go szczęśliwcy, którzy czasem poślubiają jedną z jego córek.
W Środkowych Chinach mężczyźni przedstawiali na Nowy Rok taniec smoka. Podobny taniec ma miejsce podczas ceremonii zaślubin, w momencie, gdy młoda para opuszcza przyjęcie i udaje się do komnaty nowożeńców. W tańcu tym czyni się aluzje do pocałunku nowożeńców. Szeroko rozpowszechniona była wiara w to, iż kobieta może urodzić smoka, a nawet kilka. Smok występuje w wielu nazwach miejscowości, np. Matka Smoka, Smocze Jezioro, itp. Miasto Kowloon (九龙Jiǔlóng w języku ogólnym) to „ Miasto Dziewięciu Smoków”.
Liczba szczególnie często przypisywana smokowi jest dziewięć; symbolizuje ona przecież spotęgowana męska sile (3 razy 3), szczególnie popularne powiedzenie brzmi: „smok ma dziewięciu synów każdy innego rodzaju”. Jest to życzenie posiadania dzieci, składane młodej parze. Istnieje nieskończenie wiele wyobrażeń smoków. Jest on najczęściej przedstawiany w postaci podobnej do węza, jednak z łapami i stopami. Jego skora pokryta jest łuskami, rogi przypominają rogi jelenia, a uszy – uszy wolu.Smocze lodzie to wąskie, długie lodzie ozdobione postaciami smoków. Używa się ich w Chinach Południowych do wyścigów organizowanych podczas święta piątego dnia piątego miesiąca. Czasem podczas takiego wyścigu któryś z mężczyzn wpadał do wody i topił się (dawniej niewielu Chińczyków umiało pływać); wówczas uznawano to za pożądaną ofiarę dla rzecznego boga-smoka, który w zamian obdarzał płodnością. „Smocze pazury”: smoki przedstawiane na ceremonialnych strojach członków wyższej klasy wyróżniały się dużą ilością pazurów. Smok na stroju cesarza mógł mieć pięć pazurów, księcia tylko cztery, a na strojach innych urzędników – jedynie trzy. Smok i feniks uosabiają męską i żeńską naturę i są symbolem pary małżeńskiej.
19.10. 2013r.
Kreator stron www - szybka strona internetowa