Biała  Świątynia
Architektura i symbolika świątyń w Tajlandii jest tak charakterystyczna, że trudno ją pomylić z innym krajem Azji. Budowle stwarzają wrażenie wyjętych z baśni ale ich przesłanie jest przede wszystkim religijne i należy podchodzić do nich z wielkim szacunkiem i pokorą.
Biała Świątynia Wat Rong Khun znajduje się w północnej części Tajlandii. To niekonwencjonalne dzieło tworzy Chalermchai Kositpipat, artysta znany i ceniony.
Zasłynął przede wszystkim jako malarz, wykorzystujący w swojej twórczości rozmaite wyobrażenia Buddy. Biała Świątynia, zarówno w zamyśle, jak i rzeczywistości opiera się na głębokiej symbolice. Postrzegana jest powszechnie jako współczesne wyobrażenie świątyni buddyjsko-hinduistycznej poświęconej Buddzie. Biel ma odzwierciedlać jego czystość. Wymiar religijny podkreśla religijność artysty i wyraża jego chęć rozprzestrzeniania buddyzmu w Tajlandii i na świecie. To jest główne przesłanie całego projektu.
Ściany i monumenty pokryte są dość równomiernie fragmentami szkła, które mieniąc się w słońcu potęgują ten boski wymiar. Białe szkło symbolizuje bowiem mądrość Buddy, która ”świeci jasno na całej kuli ziemskiej i w całym wszechświecie”.
Aby dostać się do głównej części kompleksu trzeba przejść przez most. Ten element ma z kolei symbolizować cykl przejścia od momentu narodzin do wstąpienia do domu Buddy. Mały półokrąg przed mostkiem to świat ludzi, a duży okrąg z kłami to usta Rahu, demona. Generalnie, jest to wyobrażenie piekła i cierpienia. Zgodnie z zamysłem artysty cały kompleks ma się składać z kilku budynków: ubosot (kaplica, w której buddyści się modlą), hol zawierający relikwie Buddy, hol z wyobrażeniami Buddy, hol w którym będą wygłaszane kazania, hol służący kontemplacji, cela mnichów, galeria sztuki i tzw. złota toaleta. 
15.08.2013 r.
Kreator stron www - szybka strona internetowa