Angkor – Królestwo Khmerów
Czas największej świetności królestwa Khmerów przypada na okres od XI do początków XIII w. Umacniający się wówczas kult khmerskiego władcy-boga sprzyjał powstawaniu wielu monumentalnych budowli. Termin angkor wywodzi się z sanskrytu i oznacza "miasto", "stolicę" lub "święte miasto". Najważniejsza świątynia kompleksu nosi nazwę Angkor Wat, co tłumaczyć można jako "Miejska Świątynia", zaś położony w jej pobliżu zespół miejski określany jest mianem Angkor Thom, czyli "Wielkie/Wspaniałe Miasto". Dziś nazwę Angkor stosuje się jako określenie dawnego państwa Khmerów lub sławnego na całym świecie zespołu ruin znajdującwgo się w pobliżu Siem Reap.
To wspaniałe kamienne miasto przez prawie 400 lat pozostawało w zapomnieniu. Dopiero w latach 60. XIX w., kiedy francuski podróżnik Henri Monuhit opublikował relacje ze swoich niezwykłych podróży do Azji Południowo-Wschodniej, świat zainteresował się Angkorem.
Przez kolejne lata trwały intensywne prace nad wydobywaniem monumentalnych, bezcennych pamiątek dawnej potęgi Kambodży spod gęstych konarów drzew, lian i korzeni, które na przestrzeni wieków porosły kamienne miasto.
9.11.2014r.
Kreator stron www - szybka strona internetowa